Dataskyddsbeskrivingar

Ytterligare information om Rättsregistercentralens register finns i dataskyddsbeskrivningarna och beskrivningarna av behandlingsåtgärder som är förenliga med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

Bilagor

Publicerad 24.3.2020