Ote esitettäväksi ulkomailla

Rikostaustaotteen lisäksi yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta siihen verrattavaa syytä varten esitettäväksi ulkomaan viranomaiselle.

Jos henkilön rikosrekisterissä ei ole merkintöjä, ote voidaan kirjoittaa englanniksi, saksaksi, ranskaksi tai espanjaksi. Oikeusrekisterikeskus ei käännä otteita, joissa on merkintöjä.

Jos merkinnätön rikosrekisteriote esitetään toisen EU-maan viranomaiselle ei viranomaisen tule vaatia ns. apostille-todistusta, jos ote on kirjoitettu toisen EU-maan viranomaisen hyväksymällä kielellä tai otteen liitteenä on Oikeusrekisterikeskuksen antama, käännösapuna toimiva vakiolomake.

Muiden kuin EU-maiden viranomaiset saattavat vaatia rikosrekisteriotteen liitteeksi apostille-todistuksen. Oikeusrekisterikeskus ei kirjoita apostille-todistuksia, vaan sen saa otteen liitteeksi maistraatista .

Otetta ei voi tilata puhelimitse. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitukseen laadittua lomaketta tai sähköistä palvelua. Hakemuksen voi toimittaa postitse, faksilla, sähköisesti tai sähköpostilla. Ote tai päätös lähetetään hakijalle postitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen, käsittelyaika on neljä työpäivää.

Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen Suomi.fi-palvelun kautta.

Hakemukset sähköisesti: Siirry Suomi.fi-palveluun

Ote maksaa 12,00 euroa (1.1.2013 alkaen). Ote laskutetaan erikseen.

 
Julkaistu 10.4.2019