Rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa työskentelyä varten

Voit tilata rikosrekisteriotteen iäkkäiden henkilöiden parissa tehtävää työtä varten helposti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) sähköisessä asioinnissa 1. tammikuuta 2024 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimivalla työnantajalla on 1.1.2024 alkaen oikeus pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriote.

Otetta voi hakea Oikeusrekisterikeskuksesta lain voimaantulon jälkeen 1.1.2024. Otetta ei voi pyytää ennen lain voimaantuloa alkaneiden työsuhteiden perusteella.

Milloin ote tarvitaan?

Rikosrekisteriote voidaan pyytää henkilöstä, joka valitaan työ- tai virkasuhteeseen, johon olennaisesti ja pysyväisluontoisesti kuuluu työskentelyä iäkkään henkilön kanssa. Työ voi olla avustamista, tukemista, hoitoa, huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa. Otetta voidaan edellyttää myös, kun henkilölle annetaan näitä tehtäviä ensimmäisen kerran.

Laki velvoittaa työnantajaa tarkastamaan otteen, kun kyseessä on vähintään 3 kuukauden työ- tai virkasuhde yhden kalenterivuoden aikana.

Otetta iäkkäiden kanssa työskentelyyn ei voida myöntää opintoihin liittyvää työharjoittelua tai vapaaehtoistoimintaa varten. Jos toimit lasten kanssa, tarvitset siihen erillisen otteen lasten kanssa toimimista varten .

Huomio! Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan 1.1.2025.

Kuka voi tilata otteen?

Työntekijä tilaa rikosrekisteriotteen itse. Siihen ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa.

Otetta voi vaatia esitettäväksi ainoastaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimiva työnantaja.

Miten otetta käsitellään?

Ote on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle. Tämä ei saa tehdä otteesta kopioita. Otteesta saa tallentaa ainoastaan myöntöpäivän sekä tiedon henkilöstä, jonka osalta rikosrekisteriote on tarkistettu. Kun ote on tarkistettu, se pitää palauttaa työntekijälle viipymättä.

Työntekijä: tilaa ote helposti sähköisesti

Tilaa rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa toimimista varten vasta, kun sinut on valittu tehtävään.

Tilaa rikosrekisteriote helposti ORK:n sähköisessä asioinnissa . Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen.

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, hae otetta tällä lomakkeella .

Otehakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Ilmoita hakemuksella, mitä tarkoitusta varten tilaat otteen. Ilmoita työnantaja sekä tehtävä, johon otetta tarvitaan. ORK harkitsee, täyttyvätkö laissa säädetyt edellytykset otteen myöntämiseksi.

Lähetä hakemuslomake tai vapaamuotoinen hakemus meille joillakin seuraavista tavoista:

Suomi.fi/viestit-palvelun kautta (Oikeusrekisterikeskus > Rekisteripalvelut)
• Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön turvaviestipalvelua . Syötä palveluun sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi se. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla viestisi kulkee perille turvallisesti.
• Postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus/Rikosrekisteri, PL 157, 13101 Hämeenlinna.

Otetta ei voi tilata puhelimitse.

Katso kysymyksiä ja vastauksia: rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa työskentelyä varten tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta

Youtube-video: rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa työskentelyä varten

Otteen toimitus

Työntekijän rikosrekisteriote maksaa sähköisessä asiointipalvelussa 6 euroa ja muulla tavoin tilattuna 12 euroa. Asiointipalvelussa tehty hakemus maksetaan heti. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika ei sisällä postin toimitusaikaa.

Kun ote on valmis, voit nähdä ja tulostaa sen käyttöösi ORK:n sähköisestä asioinnista. Ote toimitetaan myös tilaajan Suomi.fi-viesteihin tai postiosoitteeseen. Lue lisää, miten rikosrekisteriote haetaan ja toimitetaan .

Ote on voimassa 6 kuukautta. Tarvittaessa voit esittää saman otteen myös muille kuin hakemuksessa mainitulle työnantajalle iäkkäiden kanssa työskentelyä varten.

Mitä rikosrekisteriotteelle merkitään?

Rikosrekisteriotteeseen merkitään tietoja tietyistä rikoksista ja tuomioista. Ne ovat sellaisia, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, jos henkilö työskentelee iäkkäiden henkilöiden kanssa.

Rikosrekisteriotteesta selviää myös, jos henkilö ei ole syyllistynyt tässä tarkoitettuihin rikoksiin. Iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelyyn tarkoitetusta rikosrekisteriotteesta ei kuitenkaan ilmene, onko rikosrekisterissä tietoja muista rikoksista.

 1. Lapseen kohdistuvat rikokset
  lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
  törkeä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
  lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito
  lasta seksuaalisesti esittävän esityksen seuraaminen
  seksuaalinen kajoaminen lapseen
  törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen
  lapsenraiskaus
  törkeä lapsenraiskaus
  lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
  korvauksen tarjoaminen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta
  lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

 2. Seksuaalirikokset
  raiskaus
  törkeä raiskaus
  seksuaalinen kajoaminen
  törkeä seksuaalinen kajoaminen
  seksuaalinen hyväksikäyttö
  seksuaalinen ahdistelu
  seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen
  seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
  paritus
  törkeä paritus
  sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

 3. Väkivaltarikokset
  tappo
  murha
  surma
  törkeä pahoinpitely
  törkeä ryöstö

 4. Vapauteen kohdistuvat rikokset
  ihmiskauppa
  törkeä ihmiskauppa

 5. Huumausainerikokset
  huumausainerikos
  törkeä huumausainerikos
  huumausaineen käyttörikos
  huumausainerikoksen valmistelu
  huumausainerikoksen edistäminen
  törkeä huumausainerikoksen edistäminen

Otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista.

Jos olet saanut yhteisen rangaistuksen useammasta rikoksesta, joista jokin mainitaan yllä olevassa listassa, otteeseen merkitään kaikki samassa yhteydessä tuomitut rikokset.

  Julkaistu 21.11.2023