Rikosrekisteriotteet lasten kanssa toimimiseen

Voit tilata rikosrekisteriotteen opiskelua, työtä tai vapaaehtoistoimintaa varten helposti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) sähköisestä asioinnista. Ote on voimassa 6 kuukautta.

Kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa työ-, opiskelu tai vapaaehtoistehtävässä, tarvitaan ote rikosrekisteristä. Otekäytännön tarkoitus on suojella alaikäisiä.

Otteita on kolmea erilaista:

 • Työntekijän ote (työntekijä tilaa)
 • Opiskelijan ote (opiskelija tilaa)
 • Vapaaehtoisesta tilattava ote (toiminnan järjestäjä tilaa).

Vastaanottaja ei saa tehdä otteesta kopioita. Hän ei saa tallentaa otteesta muita tietoja kuin sen myöntöpäivän sekä tiedon henkilöistä, joiden osalta ote on tarkastettu.

Jokaista otetyyppiä koskevat hiukan eri ohjeet. Lue lisää alta.

Työnantajan tai eräiden viranomaisten on vaadittava rikosrekisteriote nähtäväksi, jos työtehtävään kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti työskentelyä lasten kanssa. 

Laki velvoittaa työnantajaa tarkastamaan otteen, kun kyseessä on yli 3 kuukauden työ- tai palvelussuhde yhden kalenterivuoden aikana. Työnantajalla on oikeus pyytää otetta myös enintään 3 kuukautta kestävissä tehtävissä. Työntekijän ote on tarkoitettu esitettäväksi suomalaiselle työnantajalle tai lupaviranomaiselle.

Ote voidaan myöntää työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon kuuluu olennaisesti alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa ilman huoltajan läsnäoloa.

Otetta voidaan edellyttää myös esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisen työpalvelua varten tai työkokeiluun osallistuvalta, perhehoitajalta, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajalta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen tarjoajalta.  

Ostopalvelusopimuksen toimeksiantajalla ei ole oikeutta tarkistaa rikosrekisteritietoja. Ostopalvelusopimuksen tarjoajan rikostaustan voi tarkistaa ainoastaan lupa- tai ilmoitusmenettelyn yhteydessä. Tarkastuksen tekee silloin aluehallintovirasto tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tilaa ote sähköisesti tai hakemuslomakkeella 

Tilaa rikosrekisteriote työtä varten ORK:n sähköisestä asioinnista . Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen. 

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, käytä ORK:n hakemuslomaketta (pdf) . Täytä hakemus huolellisesti ja lähetä se meille jollakin seuraavista tavoista:

 • Suomi.fi/viestit -palvelun kautta (Oikeusrekisterikeskus > Rekisteripalvelut).
 • Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön turvaviestipalvelua . Syötä palveluun sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi se. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla viestisi kulkee perille turvallisesti. 
 • Postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus/Rikosrekisteri, PL 157, 13101 Hämeenlinna.

Otetta ei voi tilata puhelimitse.

Voit tehdä myös vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen ORK:lle. Sen pitää kuitenkin sisältää kaikki samat tiedot kuin yllä mainitulla ORK:n hakemuslomakkeella.

Huomio! Jos tarvitset rikosrekisteriotteen ulkomailla esitettäväksi, tämä ote ei käy. Silloin tarvitset otteen esitettäväksi ulkomailla .

Hakemuksen käsittely ja valmis ote

Ote maksaa sähköisessä asiointipalvelussa 6 euroa ja muulla tavoin tilattuna 12 euroa. Asiointipalvelussa tehty hakemus maksetaan heti. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika ei sisällä postin toimitusaikaa.

Kun ote on valmis, voit nähdä ja tulostaa sen käyttöösi ORK:n sähköisestä asioinnista . Ote toimitetaan myös tilaajan Suomi.fi-viesteihin tai postiosoitteeseen.

Ote on voimassa 6 kuukautta. Voit sinä aikana esittää saman otteen myös muille kuin hakemuksessa mainituille tahoille lasten kanssa toimimista varten, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle. 

Huomio! Jos työskentelet iäkkäiden kanssa, tarvitset siihen erillisen otteen iäkkäiden kanssa työskentelyä varten. 

Oppilaitoksen on pyydettävä opiskelijaa toimittamaan rikosrekisteriote nähtäväksi, jos opiskeluun liittyvään harjoitteluun kuuluu olennaisesti työskentelyä lasten kanssa. Opiskelijan ote on tarkoitettu esitettäväksi oppilaitokselle.

Ote voidaan myöntää tehtävään, johon kuuluu olennaisesti alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Tilaa ote sähköisesti tai hakemuslomakkeella

Tilaa rikosrekisteriote harjoittelua varten ORK:n sähköisestä asioinnista . Ote on ilmainen.

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointia, käytä ORK:n hakemuslomaketta (pdf) . Täytä hakemus huolellisesti ja lähetä se meille jollakin seuraavista tavoista:

 • Suomi.fi/viestit -palvelun kautta (Oikeusrekisterikeskus > Rekisteripalvelut).
 • Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön turvaviestipalvelua . Syötä palveluun sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi se. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla viestisi kulkee perille turvallisesti. 
 • Postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus/Rikosrekisteri, PL 157, 13101 Hämeenlinna.

Otetta ei voi tilata puhelimitse.

Voit tehdä myös vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen ORK:lle. Sen pitää kuitenkin sisältää kaikki samat tiedot kuin yllä mainitulla ORK:n hakemuslomakkeella. 

Hakemuksen käsittely ja valmis ote

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää. 

Kun ote on valmis, voit nähdä ja tulostaa sen käyttöösi ORK:n sähköisestä asioinnista . Ote toimitetaan myös tilaajan Suomi.fi-viesteihin tai postiosoitteeseen.

Ote on voimassa 6 kuukautta. Tarvittaessa voit sinä aikana esittää saman otteen myös muille kuin hakemuksessa mainituille tahoille lasten kanssa toimimista varten, esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle.

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on laissa määritetty oikeus tarkastaa vapaaehtoisten rikostausta. 

Rikostaustan voi selvittää, kun kyseessä on vapaaehtoistehtävä, johon kuuluu olennaisesti ja säännöllisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa sekä henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa. Lisäksi edellytetään, että tehtävää hoidetaan yksin tai olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida kohtuudella turvata.

Vapaaehtoisen rikostausta tarkastetaan tilaamalla ote rikosrekisteristä.

Otetta varten tarvitaan toimintaa koskeva ohjeistus

Jos yhteisönne hakee rikosrekisteriotteita ensimmäistä kertaa, teidän tulee luoda toimintaa koskeva ohjeistus. Ohjeistuksessa kuvataan, miten toiminnassa suojellaan alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta. Ohjeistus pitää liittää hakemukseen ensimmäisellä kerralla ja aina kun ohjeistusta on päivitetty. Voit hyödyntää esimerkiksi Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimintaohjetta (Soste) . 

Lisäksi teidän on arvioitava ne vapaaehtoistehtävät, joissa rikostaustan tarkastaminen on tarpeen tehdä. Kun haette vapaaehtoisia näihin tehtäviin, hakijoille on ilmoitettava, että rikosrekisteriote tarkastetaan.

Otetta varten tarvitaan suostumus vapaaehtoisilta

Voit pyytää rikosrekisteriotetta useasta vapaaehtoisesta samalla hakemuksella. Liitä hakemukseen kirjallinen suostumus kaikilta vapaaehtoisilta, joita hakemus koskee. 

Suostumus annetaan valtakirjan muodossa. Voit käyttää valtakirjan tekemiseen ORK:n lomaketta (pdf) . Suostumuksen pitää olla allekirjoitettu. Siitä pitää käydä ilmi, että se on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan mukaisen rikosrekisteriotteen tilaamiseen, sekä suostumuksen voimassaoloaika. 

Liitä allekirjoitetut suostumukset otehakemukseen pdf-muodossa.

Kaikki hakemukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet pitää lähettää samassa lähetyksessä. Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä.

Tilaa ote sähköisesti tai postitse

Jos olet vapaaehtoistoiminnan järjestäjän yhdistysrekisteriin merkitty edustaja, voit tilata otteen ORK:n sähköisestä asioinnista . 

Muussa tapauksessa tarvitset ensinSuomi.fi-valtuutuksen rikosrekisteriotteen tilaamista varten. Valtuutuksen jälkeen voit kirjautua sähköiseen asiointipalveluumme ja tehdä hakemuksen.

Jos organisaatiollanne ei ole käytössä Suomi.fi-tunnuksia, käytä ORK:n hakemuslomaketta (pdf) . Täytä hakemus huolellisesti ja lähetä se meille jollakin seuraavista tavoista:

 • Suomi.fi/viestit -palvelun kautta (Oikeusrekisterikeskus > Rekisteripalvelut).
 • Sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme käyttämään oikeusministeriön turvaviestipalvelua . Syötä palveluun sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi se. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla viestisi kulkee perille turvallisesti. 
 • Postitse osoitteeseen Oikeusrekisterikeskus/Rikosrekisteri, PL 157, 13101 Hämeenlinna. 

Otteen toimitus 

Ote maksaa sähköisessä asiointipalvelussa 6 euroa ja muulla tavoin tilattuna 12 euroa. Asiointipalvelussa ote maksetaan heti. Postitse ja sähköpostitse lähetetyt hakemukset laskutetaan erikseen. 

Hakemuksen käsittelyaika on 7 työpäivää, ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika ei sisällä postin toimitusaikaa.

Kun ote on valmis, ote toimitetaan yhteisönne postiosoitteeseen. Henkilö, josta ote on tilattu, näkee ja voi tulostaa otteen myös ORK:n sähköisestä asioinnista. 

Otteen käsittely: lue nämä ohjeet huolella!

Vapaaehtoisesta tilatun otteen käsittelyyn on laissa tarkat ohjeet. Otteen tarkastaja

 • ei saa tehdä otteesta kopioita. 
 • ei saa tallentaa otteesta muita tietoja kuin myöntöpäivän sekä tiedon henkilöistä, joiden osalta ote on tarkastettu.

Kun ote on tarkastettu, se on luovutettava viipymättä vapaaehtoiselle, jota se koskee.

Rikosrekisteriotteen tarkastaja on vaitiolovelvollinen rikosrekisteriotteelle merkityistä tiedoista. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun otteen tarkastaja ei ole siinä tehtävässä, jossa hän on tiedon saanut. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi.

Merkintä otteessa ei estä henkilön valitsemista, vaan toiminnanjärjestäjän tulee arvioida, sopiiko henkilö tehtävään.

Rikosrekisteriotteeseen merkitään tietoja tietyistä rikoksista ja tuomioista. Niillä on arvioitu olevan erityistä merkitystä, jos henkilö toimii lasten kanssa. 

Otteeseen merkitään tiedot myös sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista. Otteessa on tieto siitä, jos henkilö on tuomittu vastaavista rikoksista muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai jos hänelle on siellä annettu kielto työskennellä tai toimia alaikäisten kanssa.

Rikosrekisteriotteella kerrotaan myös, jos henkilö ei ole syyllistynyt tässä tarkoitettuihin rikoksiin. Lasten kanssa työskentelyyn tarkoitetusta rikosrekisteriotteesta ei kuitenkaan ilmene, onko rikosrekisterissä tietoja muista rikoksista.

Otteeseen merkitään tiedot lainvoimaisesta päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu jostakin näistä rikoksista:

Lapseen kohdistuvat rikokset:

 • lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
 • törkeä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen
 • lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito
 • lasta seksuaalisesti esittävän esityksen seuraaminen
 • seksuaalinen kajoaminen lapseen
 • törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen
 • lapsenraiskaus
 • törkeä lapsenraiskaus
 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • korvauksen tarjoaminen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta
 • lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin.

Seksuaalirikokset:

 • raiskaus
 • törkeä raiskaus
 • seksuaalinen kajoaminen
 • törkeä seksuaalinen kajoaminen
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaalinen ahdistelu
 • seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen
 • seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
 • paritus
 • törkeä paritus
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen.

Väkivaltarikokset:

 • tappo
 • murha
 • surma
 • törkeä pahoinpitely
 • törkeä ryöstö.

Vapauteen kohdistuvat rikokset:

 • ihmiskauppa
 • törkeä ihmiskauppa.

Huumausainerikokset:

 • huumausainerikos
 • törkeä huumausainerikos
 • huumausaineen käyttörikos
 • huumausainerikoksen valmistelu
 • huumausainerikoksen edistäminen
 • törkeä huumausainerikoksen edistäminen.

Jos olet saanut yhteisen rangaistuksen useammasta rikoksesta, joista jokin mainitaan yllä olevassa listassa, otteeseen merkitään kaikki samassa yhteydessä tuomitut rikokset.

Julkaistu 26.5.2020