Ote esitettäväksi ulkomailla

Rikostaustaotteen lisäksi yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta siihen verrattavaa syytä varten esitettäväksi ulkomaan viranomaiselle.

Julkaistu 26.5.2020