Skuldsaneringsregistret

Rättsregistercentralen (RRC) är registeransvarig för skuldsaneringsregistret. I registret sparas uppgifter om privatpersoner och småföretagare som omfattas av skuldsanering.

Vad är registrets ändamål?

Skuldsaneringsregistret är avsett för offentlig användning. Dess syfte är att säkerställa att domstolar, myndigheter, borgenärer och alla utomstående har tillgång till uppdaterad information om en privatpersons skuldsaneringsärenden.

Uppgifter sparas i registret också för att utreda förutsättningarna för skuldsanering. Uppgifterna utnyttjas också för statistikföring och forskning.

Vem kan beställa ett utdrag ur registret?

Vem som helst kan beställa utdrag och intyg från registret.

Utdraget innehåller personens gällande skuldsaneringar. Ett intyg innehåller information om att skuldsanering inte förekommer.

Om det finns anteckningar i registret, är det möjligt att få utdraget antingen på finska eller svenska. Om det inte finns anteckningar, ges intyget på tre språk: på finska, svenska och engelska.

Beställ utdraget elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Beställ ett registerutdrag enkelt i RRC:s e-tjänst . För e-tjänsten krävs stark autentisering. Ett utdrag eller intyg är avgiftsfritt för beställaren.

Om du inte kan använda e-tjänsten, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

  • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
  • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
  • Per post till adressen Rättsregistercentralen/YOR, PB 157, 13101 Tavastehus.

Du kan också beställa ett utdrag genom att ringa kundtjänsten, tfn 029 56 65693.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Leverans av utdraget

Om du använder e-tjänsten, får du utdraget snabbt elektroniskt. Om du vill kan du välja leverans till Suomi.fi-meddelanden eller per post. Om du beställer utdraget på andra sätt, sänds det i första hand per e-post.

Ytterligare information

Lagen om skuldsaneringsregistret (368/2017)

Lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

Förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993)

Dataskyddsbeskrivningar

Publicerad 17.4.2024