Frivilligs straffregisterutdrag

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn träder i kraft 1.5.2014. Därefter kan organisationer som ordnar frivilligverksamhet under vissa förutsättningar kontrollera den brottsliga bakgrunden hos frivilliga. Lagen medför inga ändringar i kontrollen av den brottsliga bakgrunden hos anställda eller studerande utan dessa beställer fortfarande själva utdrag till arbetsgivaren eller läroanstalten.

Publicerad 13.2.2018