Info

Tilastotiedot muodostetaan aina kyseistä tilastovuotta seuraavan vuoden 31.3. päivän tilanteesta, poikkeuksena tilastovuosien 2011-2016 aineisto pohjautuu 31.3.2017 päivän tilanteeseen. Tilastotiedot voivat päivittyä tilastovuotta seuraavan vuoden 31.3. jälkeenkin.

Ladattava tilasto

Lataa tämän sivun tilastot klikkaamalla alla olevaa tiedostoa. Tiedot ovat sekä taulukko- että excel-muotoisina.

Rikosrekisteriotteet_2010-2022.xlsx [xlsx, 14.6 kt]

Rikosrekisteriotteet

Rikostaustaotteet

Tämä tilasto sisältää tiedot rikostaustaotteiden luovutusmääristä vuosittain. Tilasto sisältää lukumäärät rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n mukaisista lasten kanssa työskentelevien rikostaustaotteista sekä opintoihin kuuluvan työharjoittelun suorittamisessa tarvittavasta rikostaustaotteista.


Vapaaehtoisten taustaotteet

Tämä tilasto sisältää tiedot lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten taustaotteiden luovutusmääristä. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) tuli voimaan 1.5.2014.


Hankintamenettelyotteet

Tämä tilasto sisältää tiedot rikosrekisterinlain (770/1993) 6b §:n mukaisista hankintamenettelyä varten luovutettavista rikosrekisteriotteiden luovutusmääristä vuosittain. Otteiden luovutus aloitettiin 1.1.2017.


Kuvaohjelmaluokittelijan rikostaustan tarkistus

Tämä tilasto sisältää tiedot kuvaohjelmalain (701/2011) 13 § mukaiset kuvaohjelmaluokittelijan taustan tarkastamista varten luovutetut rikostaustaotteiden määrät.


Julkaistu 1.6.2020