Rikesakkomääräys

Rikesakkomääräys on poliisin, tullimiehen, rajavartijan tai erätarkastajan antama ratkaisu, jolla määrätään rahamäärältään kiinteä rikesakko teosta, joka on säädetty rangaistavaksi laissa rikesakkorikkomuksista. Samassa yhteydessä voidaan määrätä myös menettämisseuraamus. Sakotettavan tulot eivät vaikuta rikesakon määrään. Myös syyttäjä ja tuomioistuin voivat eräissä tapauksissa määrätä rikesakon.

Julkaistu 6.2.2020