EU-sakkojen täytäntöönpano

Euroopan unionissa on helmikuussa 2005 hyväksytty ns. sakkopuitepäätös (Päätös vastavuoroisen tunnistamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin, 2005/214/YOS, jäljempänä ’puitepäätös’), jolla on sovittu EU:n jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa.

Julkaistu 11.6.2019