EU-sakkojen täytäntöönpano ja perintä

Saitko sakon toisessa EU-jäsenmaassa? Kysy lisätietoja sakon määränneeltä taholta. Jos et maksa sakkoa, sen perintä voi siirtyä Oikeusrekisterikeskukselle (ORK). 

Jos sait sakon toisessa EU-jäsenmaassa etkä maksa sitä, sakko voidaan siirtää perittäväksi Suomeen. Tällöin ORK lähettää sinulle asiaa koskevan päätöksen postitse.

ORK ei voi oikaista tai muuttaa toisen EU-jäsenmaan päätöstä.

Mistä saan lisätietoa EU-sakosta?

Jos sinulla on kysyttävää sakosta, ota yhteyttä sakon määränneeseen tahoon.

Mitä tapahtuu, kun EU-sakko siirretään perittäväksi Suomeen?

ORK tekee päätöksen, voidaanko sakko ottaa perittäväksi Suomessa. Jos sakko otetaan perittäväksi, päätös sekä maksutiedot lähetetään postitse maksuvelvolliselle.

Miten haen muutosta ORK:n päätökseen?

Kun saat ORK:n päätöksen EU-sakon tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, päätöksessä on mukana valitusosoitus, eli ohjeet valituksen tekemiseen.

Voit valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa. Valitus toimitetaan ORK:lle, joka toimittaa sen edelleen käsiteltäväksi Pirkanmaan käräjäoikeuteen. 

EU-sakon maksukehotuksen maksaminen

Maksa ORK:n päätöksen yhteydessä tullut maksukehotus eräpäivään mennessä. Käytä ilmoitettua viitenumeroa.

Jos et hoida asiaa maksukehotuksen eräpäivään mennessä, asia siirtyy ulosottoon. Tämän jälkeen asiaa hoitaa ulosottoviranomainen, etkä voi enää hakea maksuaikaa ORK:lta. Toimi siis ripeästi!

Voinko saada lisää maksuaikaa?

Voit hakea maksuaikaa seuraamuksen maksamiseen, kun ORK on lähettänyt sinulle maksukehotuksen. Maksuaikaa myönnetään vain perustellusta syystä. 

Lue lisää maksuajan hakemisesta ja myöntämisestä.

Miksi ORK perii muiden EU-jäsenmaiden seuraamuksia?

Euroopan unionissa on helmikuussa 2005 hyväksytty sakkopuitepäätös, jolla on sovittu EU-jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa. Puitepäätöksen mukaan EU-jäsenmaa voi lähettää taloudellista seuraamusta koskevan päätöksen täytäntöönpantavaksi siihen jäsenmaahan, jossa henkilöllä on asuinpaikka tai yrityksellä tai yhteisöllä kotipaikka.

ORK on Suomessa toimivaltainen viranomainen puitepäätöksen mukaisessa yhteistyössä.  ORK vastaanottaa muilta EU-jäsenmailta saapuneet täytäntöönpanopyynnöt ja lähettää vastaavia pyyntöjä muille jäsenmaille.

Kun ORK on päättänyt tunnustaa ja täytäntöönpanna toiselta EU-jäsenmaalta saamansa seuraamuksen, ORK tekee asiassa päätöksen ja toimittaa sen Suomessa asuvalle maksuvelvolliselle. 

Mitä seuraamuksia voidaan siirtää toiseen EU-jäsenmaahan?

EU-jäsenmaat voivat lähettää henkilön, yrityksen tai yhteisön saamia taloudellisia seuraamuksia täytäntöönpantavaksi toisessa jäsenmaassa.

Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi:

  • sakot ja rikesakot
  • päätökseen johtaneet oikeudenkäynti- ja hallinnolliset kulut.

Lisätietoa

Euroopan unionin neuvoston puitepäätös (2005/214/YOS)

Laki sakkopuitepäätöksen soveltamisesta (222/2008)

Julkaistu 4.6.2024