Sakkojen ja muiden seuraamusten täytäntöönpano

Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on huolehtia sakkojen, eräiden valtiolle tulevien korvausten, menettämisseuraamusten, useiden hallinnollisten seuraamusmaksujen sekä erikseen määrättyjen muiden seuraamusten täytäntöönpanosta. Näiden ohjeiden tarkoituksena on, että voit maksaa tai muutoin suorittaa saamasi sakon tai muun seuraamuksen oikea-aikaisesti ja vaivattomasti.

Useimmiten sakon antaa poliisi. Selvitä aina ensimmäiseksi ja ennen maksamista, onko poliisin antamassa sakkolomakkeessa kyse ajoneuvoa pysäyttämättä havaitussa liikennevalvonnassa annetusta rikesakkomääräyksestä, muusta rikesakkomääräyksestä, sakkomääräyksestä, sakkovaatimuksesta tai rangaistusvaatimuksesta. Sakkoasian laji on aina merkitty poliisin antamaan sakkolomakkeeseen. Poliisin toimivalta antaa sakkoja perustuu lakiin sakon ja rikesakon määräämisestä (27.8.2010/754) eli sakkomenettelylakiin.

Erityisesti siinä tapauksessa, että et ole antanut suostumustasi asiasi käsittelemiseen sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä ja poliisi on antanut sinulle rangaistusvaatimuksen, perehdy tarkoin poliisin antamaan rangaistusvaatimusta koskevaan ohjetekstiin ja näihin ohjeisiin.

Maksaminen

Sinulla on ensimmäinen tilaisuus maksaa sakko tai muu seuraamus poliisin, muun viranomaisen tai tuomioistuimen antamalla sakko- tai tilisiirtolomakkeella. Kun maksat, käytä aina sakko- tai tilisiirtolomakkeessa olevaa viitenumeroa ja tilitietoa. Jos viitenumeroa ei käytetä, maksu ei kohdistu automaattisesti oikealle seuraamukselle ja Sinulle saattaa aiheutua turhaa vaivaa jälkikäteen.

Jos olet saanut rangaistusvaatimuksen ja maksat sen osittain tai kokonaan 30 päivän kuluessa vaatimuksen tiedoksiantamisesta, maksamalla annat suostumuksesi asian käsittelemiseen sakkomenettelylain mukaisessa järjestyksessä. Tällöin poliisi vahvistaa vaatimuksessa tarkoitetun seuraamuksen rikesakko- tai sakkomääräyksellä tai syyttäjä antaa rangaistusmääräyksen

Viranomaiset ja tuomioistuimet ilmoittavat määräämistään sakoista ja muista seuraamuksista Oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanojärjestelmään. Tietojen välittyminen täytäntöönpanojärjestelmään kestää asialajista riippuen muutamista päivistä muutamaan kuukauteen. Jos olet maksanut sakon tai seuraamuksen jo ennakolta, maksu kohdentuu täytäntöönpanoasialle viitenumeron perusteella. Jos et ole maksanut sakkoa tai seuraamusta ennakolta tai et ole käyttänyt viitenumeroa, sinulle tulostuu ilmoitus tai maksukehotus Väestötietojärjestelmässä olevaan osoitteeseen.

Mikäli et maksa seuraamusta Oikeusrekisterikeskuksen lähettämässä maksukehotuksessa mainittuun eräpäivään mennessä, asia siirtyy ulosottoperintään noin kuukauden kuluttua maksukehotuksen lähettämisestä. Tämän jälkeen maksamiseen liittyviä asioita hoitaa ulosottomies.

Maksuajan hakeminen

Oikeusrekisterikeskus voi myöntää sinulle maksuaikaa laissa mainitun perusteen johdosta. Voit hakea maksuaikaa vasta sen jälkeen, kun Oikeusrekisterikeskus on lähettänyt sinulle ilmoituksen tai maksukehotuksen. Maksuaikaa on kuitenkin haettava Oikeusrekisterikeskukselta ennen kuin asia on siirtynyt ulosottoperintään. Ulosottohakemusta ei peruuteta sen johdosta, että Oikeusrekisterikeskukselle on tullut maksuaikahakemus. Lisätietoja maksuajan hakemisesta täältä.

 
Julkaistu 5.1.2018