Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri


Konkurssiin kuuluvat velallisen kaikki velat ja kyseisessä menettelyssä velallisen omaisuus käytetään velkojen maksuun.

Yrityssaneerauksessa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen jatkamiskelpoisen yrityksen toiminta pyritään mahdollistamaan.

Rekisterin tarkoituksena on varmistaa tiedon saatavuus konkurssi- ja yrityssaneerausasioista tuomioistuin- ja viranomaistoimintaa, velkojien edunvalvontaa sekä sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamista varten.

Konkurssi - ja yrityssaneerausrekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri, josta jokainen voi tilata otteita/todistuksia maksutta.

Otteen voi tilata sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kirjallisesti tehty hakemus on vapaamuotoinen

Rekisteriotteiden tilaukset:

Postiosoite: PL 157, 13101 Hämeenlinna

Sähköposti: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi, korvaa lähettäessä (a) merkillä @

Puhelin: 029 56 65650, palveluaika klo 10.00 - 14.00

Tilauksessa tarvittavat tiedot:

  • Yhtiön nimi / henkilön nimi, josta ote/todistus tilataan
  • Y-tunnus / henkilötunnus tilauksen kohteesta
  • Otteen/todistuksen lähetystiedot
  • Tilaajan nimi ja puhelinnumero 
Julkaistu 26.6.2018