Lasten kanssa toimimiseen tilattava rikostaustaote

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi opettajan sijaisuutta tai lastentarhaohjaajan työtehtäviä. Ote tarvitaan vain yli kolme kuukautta kestäviin työsuhteisiin, eli yksittäistä lastenhoitokeikkaa varten otetta ei tarvitse tilata. On työnantajan velvollisuus pyytää uutta työntekijää toimittamaan rikosrekisteriote nähtäväksi, mutta uuden työntekijän täytyy itse tilata ote Oikeusrekisterikeskuksesta.

Julkaistu 3.7.2019