Hakemukset ja lomakkeet

Tältä sivulta löydät hakemuslomakkeet asiointiin kanssamme.

Nopeimmin saat edistettyä asiaasi sähköisessä asiointipalvelussamme.

Siirry sähköiseen asiointiin tästä linkistä.


Sähköisessä asioinnissa voit:

  • tilata otteita eri rekistereistä
  • tarkastella omia sakkoja ja muita valtiolle määrättyjä seuraamuksia
  • hakea sakoille ja muille seuraamuksille maksuaikaa
  • tilata saldotodistuksen

Pdf-lomakkeet

Sähköisen asiontipalvelun lisäksi hakemuslomakkeista löytyy myös pdf-versiot, jotka voi lähettää Oikeusrekisterikeskukselle postitse tai sähköpostitse. Suosittelemme kuitenkin käyttämään sähköistä asiointi, jos se on mahdollista.

Lomakkeissa, jotka eivät vaadi käsin tehtävää allekirjoitusta, on painike, josta voit halutessasi ladata lomakkeen suoraan laitteesi sähköpostisovelluksen viestin liitetiedostoksi. Toiminnallisuus vaatii laitteen oletussähköpostisovelluksen määrittämistä.

Pdf-muodossa olevien lomakkeiden avaaminen vaatii erillisen sovelluksen. Suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/.

Muut vastaavat käyttöjärjestelmien ja selaimien omat Reader- ja Viewer -sovellukset eivät välttämättä tue kaikkia lomakkeen täyttöominaisuuksi. Jos lomakkeen täyttäminen tai tulostaminen ei onnistu, tallenna lomake laitteellesi ja käytä lomakkeen täyttämiseen Adobe Reader -sovellusta.

Rikosrekisteriotehakemukset

Lasten kanssa toimivien rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa työskentely
(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)

Rikosrekisteriotehakemus: vapaaehtoistyöntekijät

(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)


Hankintamenettelyä varten tarvittavat rikosrekisteriotehakemukset

Rikosrekisteriotehakemus: hankintamenettely

(avautuu oikeushallinnon asiointipalveluun)


Ulkomaita varten tarvittava rikosrekisteriotehakemus

Muut rekisterit

Maksuaikahakemus

Omien tietojen tarkastuspyyntö

Ilmoitus lopputilityksen hyväksymisestä

Sakkoluettelo

Kun viranomainen määrää maksettavaksi asettamansa uhkasakon tai korvauksen, tulee tiedot toimittaa sakkoluettelolomakkeella Oikeusrekisterikeskukselle täytäntöönpanoa varten. Samalla maksuvelvolliselle on annettava ennakkomaksun mahdollistava tilisiirtolomake. Viranomainen voi käyttää ohessa olevaa sähköistä sakkoluettelolomaketta tai tilata Edita Prima Oy:ltä itsejäljentäviä sakkoluettelolomakkeita.

Sakkoluettelolomakkeita sekä tilisiirtolomakkeita voi siis tilata Edita Prima Oy:ltä ja ne ovat ilmaisia tilaajalle. Maksujen kohdentamista varten tarvittavat viitenumerot painetaan Edita Primassa tilillepanokorteille eikä niistä ole saatavilla sähköistä versiota.

Edita Prima Oy:n tilauspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot:
- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi (tilaukset ensisijaisesti sähköpostilla) - Postiosoite: Edita Prima Oy, PL 480, 00043 NORDIC MORNING - Puhelin: 020 450 011 (ma-pe klo 11.00-15.00)
Sakkoluettelolomakkeen tilaamiseen tarvittavat lomakenumerot:
- sakkoluettelolomake, suomeksi, OR-70329162S - sakkoluettelolomake, ruotsiksi, OR-70329162R - sakon tilillepanokortti, kaksikielinen OR-70328271K

Mikäli käytätte Editasta tilattua itsejäljentävää sakkoluettelolomaketta (A- ja B-kappale), jätetään A-kappale viranomaisen omaan arkistoon ja B-kappale lähetetään Oikeusrekisterikeskukseen. Jos käytetään sähköistä lomaketta, riittää että Oikeusrekisterikeskukseen lähetetään kopio alkuperäisestä. Kopiota tilisiirtolomakkeesta ei tarvitse toimittaa Oikeusrekisterikeskukseen. Riittää että tilisiirrossa oleva perintätunnus ja rahamäärä merkitään sakkoluettelolomakkeelle niille varatuille kentille.

Tarkempia sakkoluettelolomakkeen täyttö- ja lähetysohjeita löytyy itse lomakkeelta.

‍Hakemus käyttöluvan saamiseksi

Tällä lomakkeella haetaan teknisen käyttöyhteyden avaamista Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneeraus-, liiketoimintakielto- ja velkajärjestelyrekisteriin. Samalla hakemuksella voitte hakea lupaa yhden tai useamman rekisterin käyttöyhteyden avaamiseksi.


Voit olla yhteydessä meihin Suomi.fi-verkkopalvelun kautta

Meillä on käytössämme myös Suomi.fi-viestit -palvelu. Suomi.fi-viestit on sähköpostia turvallisempi vaihtoehto vapaamuotoisen viestin lähetykseen. Jos haluat käyttää Suomi.fi-palvelua tai asioida sähköpostitse, käytä valmiita lomakkeita, jotka löydät tältä sivulta. Lomakkeita helpommin ja turvallisemmin asioit kanssamme sähköisessä asiointipalvelussamme.

Ohje: miten otat Suomi.fi-viestit käyttöön.

Julkaistu 2.6.2020