Service för myndigheter

Tjänstetid kl. 9.00 - 16.15

Registren


  • straffregister, bötesregister, påföljdsavgiftregister +358 29 56 65770, fax +358 29 56 65783
  • domslutsregister, strafforderregister, ordningsbotregister +358 29 56 65626, fax +358 29 56 65701
  • kungörelseregister, privaträttsliga register +358 29 56 65693, fax +358 29 56 65700

Verkställighet

  • utsöknings-, förvandlings-, brottsskade- och överlastavgiftärenden,+358 29 56 65780, fax +358 29 56 65782
  • betalnings- och skuldsaneringsärenden +358 29 56 65642, fax +358 29 56 65782


Enheten


Medborgar- och myndighetstjänster

branschdirektör Leena Silvennoinen, tel. 029 56 65637 eller +358 50 3258 663

Datasystemtjänster

branschdirektör Mika Nordman, tel.+358 29 56 65853 eller +358 50 5817 036

Stödtjänster för verksamhetsledningen

branschdirektör Jari Saarela, tel. +358 29 56 65879


Ämbetsverkets ledning

direktör Ritva-Liisa Raatikainen

tel. +358 29 56 65654 eller +358 50 5151 528

 
Publicerad 17.9.2018