Kontaktuppgifter

Rättsregistercentralen

PB 157, 13101 Tavastehus

Adress: Wetterhoffinkatu 2, 13100 Tavastehus (ingen kundservicedesk)

e-post: oikeusrekisterikeskus(a)om.fi


TJÄNSTETIDER

Rättsregistercentralens tjänstetider för privatpersoner:

Telefonservice kl. 10.00 – 14.00

Verkställighets- och betalningsärenden: tel. +358 29 56 65662

Registerärenden: tel. +358 29 56 65650

Fax: +358 29 56 65783

Växeln: +358 29 56 65631


Ansökningar genom e-tjänsten: Link till Rättsregistercentralens e-tjänster i Suomi.fi-portalen
...................

Ämbetsverkets FO-nummer:

2722942-5

...................

FAKTURERINGSADRESSER

E-fakturering:

OpusCapita Group Ab förmedlarkod: E204503

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003727220425


Vi accepterar inte papper räkningar. Ni kan använda Statens nätfaktureringswebbplats


 
Publicerad 4.6.2018