Blanketter

På den här sidan hittar du ansökninsformulär för att utträtta ärenden med oss.

Sköt dina ären­den be­hän­digt via e-tjäns­ten

Gå till e-tjänsten här

I e-tjänsten är det möjligt att

  • söka utdrag från olika register
  • granska egna böter eller andra påföljder som ska betalas till staten
  • ansöka om betalningstid för böter eller andra påföljder
  • söka ett saldointyg

Pdf-formular

Det finns också pdf-versioner av applikationerna om det är inte möjligt att skicka ansökningar till oss via e-tjänster. På den här sidan hittar du länkar till alla applikationerna.

För att öppna pdf-formular krävs Adobe Acrobat Reader eller en annan liknande pdf-läsäre. Du kan ladda ner Acrobat Reader gratis från https://get.adobe.com/fi/reader/.

Fyll i ansökningsformulär kan skickas till Rättregistercentralen per post eller e-post. Vi har också Suomi.fi-meddelanden i bruk. Blanketten som inte kräver en handskriven signatur har en knapp där du kan ladda ner förmuläret direkt som en bilaga till din enhets e-postapplikation.

Ansökningar om straffregister

Ansökningar till personer som arbete med barn

Ansökan om straffregisterutdrag för upphandlingsförfarandet

Ansökan om straffregisterutdrag: visum, arbetstillstand el. dyl.

Övriga register

Ansökan om betalningstid

Godkännande av slutredovisningen

Publicerad 8.4.2020