Ansökningar och blanketter

Om du inte använder RRC:s e-tjänst, hittar du på denna sida pdf-versioner av ansökningsblanketterna till exempel för straffregisterutdrag.

Om du inte använder RRC:s e-tjänst, hittar du på denna sida pdf-versioner av ansökningsblanketterna till exempel för straffregisterutdrag.

Du kan sköta dina ärenden snabbt och enkelt i RRC:s e-tjänst .

I e-tjänsten kan du

 • beställa utdrag ur olika register (till exempel ett straffregisterutdrag)
 • kontrollera böter och påföljder som påförts för dig
 • ansöka om betalningstid för böter och andra påföljder
 • beställa ett saldointyg över öppna påföljder som är föremål för indrivning.

Du ser också färdiga registerutdrag i e-tjänsten så fort de är färdiga. Du kan skriva ut dem för eget bruk därifrån.

Pdf-blanketter kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut

Om du inte kan använda e-tjänsten, använd RRC:s ansökningsblanketter (PDF). Nedan finns en lista över blanketterna enligt ärende. Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss enligt de instruktioner som ges i samband med den.

Spara ansökningsblanketten på din dator och fyll i den med ett pdf-program. Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av programmet Adobe Acrobat Reader. Övriga applikationer stöder nödvändigtvis inte alla egenskaper på blanketten. Adobe Acrobat Reader kan laddas ner avgiftsfritt från nätet .

Observera att alla ansökningsblanketter nedan finns också i RRC:s e-tjänst . Utdrag som beställts via e-tjänsten är förmånligare och levereras i allmänhet snabbare.

Om du använder pdf-blanketter, sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Straffregistret, PB 157, 13101 Tavastehus.

Straffregisterutdrag för personer som deltar i verksamhet med barn

Straffregisterutdraget för personer som arbetar med äldre personer

Straffregisterutdrag som kan beställas för upphandlingsförfarande

Straffregisterutdrag som behövs i utlandet

Ansökningar till andra register

Observera att alla ansökningsblanketter nedan finns också i RRC:s e-tjänst .

Om du använder pdf-blanketter, sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/YOR, PB 157, 13101 Tavastehus.

Ansökningsblanketter

Observera att alla ansökningsblanketter nedan finns också i RRC:s e-tjänst .

Om du använder pdf-blanketter, sänd den till oss på något av följande sätt:

 • via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Verkställighet av böter och påföljder).
 • Per e-post till [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjäns t. Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/Begäran om betalningstid, PB 157, 13101 Tavastehus.

Ansökningsblanketter

Var och en har rätt att granska egna uppgifter ur registren. Uppgifter som fåtts med begäran om granskning är avsedda enbart för personligt bruk. RRC bekräftar inte uppgifter till exempel med underskrift eller stämpel.

Om du använder pdf-blanketter, sänd den till oss på något av följande sätt:

 • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
 • Per e-post till [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjäns t. Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
 • Per post till adressen Rättsregistercentralen/ Straffregister, PB 157, 13101 Tavastehus.

Egna registeruppgifter kan inte granskas per telefon.

Du kan också göra en fritt formulerad begäran om granskning till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Begäran om granskning av registeruppgifter [pdf, 761.7 kt]

Publicerad 27.6.2024