Upphandlingsförfarandetutdrag

Efter att den nya lagstiftningen om upphandlingsförfarande (RP 108/2016 rd) trätt i kraft lämnar Rättsregistercentralen ut straffregisterutdrag enligt upphandlingsförfarandet. Straffregisterutdrag lämnas ut till upphandlande enheter.

Publicerad 27.2.2020