Straffregister

Straffregistret är ett nationellt centralregister, vari närmast uppgifter om personer som dömts till frihetsstraff införs. Uppgifter samlas och förvaras samt föryttras för åläggande och verkställande av straffrättsliga påföljder. Uppgifter kan även föryttras för utredning och bedömning av en persons trovärdighet och personliga lämplighet.

Publicerad 20.5.2019