Konkurs- och företagssaneringsregistret

Rättsregistercentralen (RRC) är registeransvarig för konkurs- och företagssaneringsregistret. Registret innehåller uppgifter om gäldenärer, som är i ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande.

Konkurs- och företagssaneringsregistret innehåller identifieringsuppgifter om gäldenären och ärendeuppgifter som gäller konkurs- och företagssaneringsförfarandet. I registret antecknas uppgifter om såväl privatpersoner som företag. Registeruppgifterna är offentliga.

Uppgifter sparas i registret för domstols- och myndighetsverksamheten, för borgenärernas intressebevakning och för att trygga utomståendes intressen och rättigheter.

Registeruppgifter kan granskas från insolvensregistret som är öppet för alla. Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Vem kan beställa ett utdrag ur registret?

Konkurs- och företagssaneringsregistret är avsett för offentlig användning. Vem som helst kan beställa officiella utdrag och intyg ur registret.

Utdraget innehåller gällande konkurs- och företagssaneringsförfaranden. Intyget innehåller information om att konkurs eller företagssanering inte förekommer.

Om det finns anteckningar i registret, är det möjligt att få utdraget antingen på finska eller svenska. Om det inte finns anteckningar, ges intyget på tre språk: på finska, svenska och engelska.

Beställ utdraget elektroniskt eller på ansökningsblanketten

Beställ ett registerutdrag enkelt i RRC:s e-tjänst . För e-tjänsten krävs stark autentisering. Ett utdrag eller intyg är avgiftsfritt för beställaren.

Om du inte kan använda e-tjänsten, använd RRC:s ansökningsblankett (pdf) . Fyll i ansökan omsorgsfullt och sänd den till oss på något av följande sätt:

  • Via tjänsten Suomi.fi/meddelanden (Rättsregistercentralen > Registertjänster).
  • Per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar att du använder justitieministeriets Turvaviesti-tjänst . Ange och registrera din e-postadress i tjänsten. Du får en länk till din e-post för att skicka meddelandet på ett säkert sätt.
  • Per post till adressen Rättsregistercentralen/YOR, PB 157, 13101 Tavastehus.

Du kan också beställa ett utdrag genom att ringa kundtjänsten, tfn 029 56 65693.

Du kan också göra en fritt formulerad ansökan till RRC. Det ska dock innehålla alla samma uppgifter som på ovan nämnda ansökningsblankett av RRC.

Leverans av utdraget

Om du använder e-tjänsten, får du utdraget snabbt elektroniskt. Om du vill, kan du välja leverans till Suomi.fi-meddelanden eller per post. Om du beställer utdraget på andra sätt, sänds det i första hand per e-post.

Ytterligare information

Lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004)

Konkurslagen (120/2004)

Lagen om företagssanering (47/193)

Dataskyddsbeskrivningar

Publicerad 17.4.2024