Statistik och öppna data

Rättsregistercentralens statistik och öppna data omfattar bland annat uppgifter om antal böter och säkringsåtgärder. Uppgifterna har samlats in från följande lagstadgade register som upprätthålls av Rättsregistercentralen: bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, registret över näringsförbud, registret över djurhållningsförbud, skildsaneringsregistret och registret över administrativa påföljdsavgifter.

Ur registret har kvantitativa uppgifter som inte innehåller personuppgifter och som inte är sekretessbelagda publicerats. Datamaterial i Excelform kan användas i bland annat forskning, samhällsplanering och av medier. Medborgarna kan fritt ta del av uppgifterna samt filerna som kan laddas ner.

Genom att klicka på följande länkar kommer du vidare till önskad sida.

Böter

Administrativa påföljdsavgifter

Djurhållningsförbud

Näringsförbud

Konkurs-, företagssanerings- och skuldsaneringsärenden

Utdrag ur brottsregistret

Avgöranden som gäller betalningstid

 
Publicerad 22.3.2018