Datasystem

Justitieministeriets förvaltningsområde omfattar över hundra ämbetsverk, som ansvarar bland annat för medborgarnas rättsskydd och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna. Ämbetsverken ansvarar för ett stort antal funktioner och processer, som produceras och stöds med datasystem som är ändamålsenliga och lättanvända för dessa.

Datasystemhelheten inom justitieministeriets förvaltningsområde omfattar flera tiotals datasystem. Med datasystemen hanteras och behandlas bland annat data och ärenden som gäller klienter och myndigheter. Datasystemen har i allmänhet ett eget individuellt användningsändamål, som grundar sig på vissa lagar och funktioner samt processer. På grund av de individuella användningsändamålen avviker datasystemens funktionella och tekniska lösningar ofta från varandra. Datasystemen har också genomförts under olika tidpunkter, varför olika tekniska lösningar använts i genomförandet av dessa. Till datasystemhelheten hör en omfattande mängd datasystem som är avsedda för olika funktioner, men också olika former av teknologi och datasystem som befinner sig olika faser av livscykeln.

Valdatasystemet är ett exempel på ett datasystem inom justitieministeriets förvaltningsområde, vilket i hög grad berör medborgarna.

 
Publicerad 28.1.2018