Datasystemtjänster

Rättsregistercentralens Datasystemtjänster:

• utvecklar och administrerar datasystem och register

• leder projekt

• verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde: oikeusministerio.fi

• betonar användarvänlighet, kvalitet och kostnadseffektivitet

• samarbetar med ämbetsverk inom förvaltningsområdet och många andra aktörer.

Vid Rättsregistercentralen arbetar ungefär 150 personer, av vilka cirka 80 arbetar inom IT-tjänster i olika uppgifter som gäller datasystemsutveckling och -administrering. Uppgifterna inom IT-området utgörs bland annat av arbeten som utförs av projektchefer, datasystemsarkitekter, IT-experter, testchefer och kravhanterare.

 
Publicerad 28.1.2018