Framsida » Om webbplatsen

Om webbplatsen

I rättsregistercentralen webbtjänst www.rättsregistercentralen.fi finns samlad information om bl.a. rättsregistercentralen, dess verksamhet och uppgifter samt om olika register.

Svensk- och finskspråkiga sidorna är mest omfattande. På sidorna finns i någon mån information också på engelska.

Rättsregistercentralens ambition är att informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell. Rättsregistercentralen svarar inte för eventuella fel på sidorna. Rättsregistercentralen är inte heller ansvarigt för olägenheter som beror på tekniska störningar eller sådant länkat material som publicerats av utomstående.


Upphovsrättigheter och länkning till webbtjänsten

Rättsregistercentralen har alla rättigheter till de texter och bilder som publiceras i webbtjänsten, om inte något annat anges. Fotograferna till bilderna på sidorna anges om fotografen är utomstående.

Länkar till texterna i webbtjänsten får fritt upprättas och texterna citeras, men källan ska då ovillkorligen anges.


Automatisk insamling av data och behandling av identifieringsuppgifter

Rättsregistercentralens webbtjänst är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra mellan sidorna. Personuppgifter som kan identifiera enskilda användare samlas inte in om dem som använder webbtjänsten. Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna och tjänstens in- och utgångssidor samlas in. Sidan använder cookies i webbplatsens uppföljning av besökare.

Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den. Bara den personal som är ansvarig för detta kan behandla identifieringsuppgifter i den utsträckning deras arbete kräver. Identifieringsuppgifter får inte yppas för utomstående i andra situationer än sådana som särskilt anges i lag.


Tekniska rekommendationer

Webbplatsen fungerar med Internet Explorer 7 och Firefox 3.5 och nyare versioner samt med Chrome och Safari.

För att läsa dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner på Adobe Readers webbplats.

Förmedlingen av vissa typer av bifogade filer har hindrats i statsrådets datanät. De blockerade bilagorna är av sådan typ som allmänt används för att förmedla virus eller annat slags eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av bifogade filer blockeras i e-posttrafiken till och från statsrådets nät: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs, .zip. Mera om detta på finansministeriets webbplats.

 
Publicerad 11.3.2014