Rättsregistercentralen satsar på kundtjänst

Publicerad 10.10.2019
Vi har använt SMS-enkät drygt i ett år för att mäta kundnöjdhet och för att samla kundrespons om vår telefontjänst. På grund av mottagen respons är kundtjänsten vid Rättsregistercentralen lovvärd, vänlig och sakkunnig.

Respons på enkäten, som togs i bruk i augusti 2018, utnyttjas vid utveckling av kundtjänstens kvalitet och process. Det är viktigt att förstå vad som fungerar vid kundtjänsten och vad som kunde utvecklas. Vi försöker att bearbeta vår kundtjänst på grund av responsen.

Vid SMS-enkäten bedömer kunden kundtjänstens kvalitet på en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar väldigt dålig och 5 väldigt bra. Vid månatlig granskning tyckte i medeltal över 80 procent av svarare att vår kundtjänst är värd 4 eller 5. Till exempel i maj tyckte upp till 88 procent av svarare att vår kundtjänst är bra eller väldigt bra.

Vid SMS-enkäten kan kunden även bedöma hur kundtjänsten motsvarade hens behov, d.v.s. om kunden fick sitt ärende uträttat. Mätt även härigenom är kundtjänsten väldigt bra; månatligen över 90 procent av kunder tycker att ärendet kunde uträttas, att man fick svar på frågan eller att man kunde åtminstone gå framåt i ärendet.

På grund av kundtjänstupplevelsen kan kunder även ge öppen respons. Som positiv respons nämns bl.a. kundtjänstens effektivitet, noggrannhet, lugn och aktivitet. Personer vid vår kundtjänst anses att verka tydliga, tjänstvilliga och lösningsinriktade.

Tack till våra kunder för responsen!


7.-11.10 firas den internationella kundtjänstveckan. Syftet med veckan är att framföra kundtjänstens betydelse, att tacka personer som arbetar vid kundtjänsten och kunder samt att motivera personer vid kundtjänsten att sträva efter ännu bättre kundtjänstupplevelser.