Bättre människokännare genom förmanskolning

Publicerad 11.9.2019

Hos Rättregistercentralen vill man förbättra förmäns kunskaper genom att förplikta förmän att ta examen i studier gällande ledarskap. Genom att ta examen vid sidan av arbetet kan förmän förbättra sin kompetens och ledarskap. Enligt systemchef Sirpa Hovila ger utbildningen små förbättringar och aha-upplevelser i anslutning till sitt eget arbete.

Till exempel JET (yrkesexamen i ledarskap och yrkesledarskap), som kan uträttas vid sidan av arbetet, är en tilläggsutbildning riktad för förmän, som hjälper med att uppehålla och utveckla ledarskapskunskaper på ett praktiskt sätt. Sirpa Hovila tycker att den bästa följden med utbildingen var att man fick utväxla tankar och synpunkter med andra förmän kommande från olika bakgrunder och organisationer. Att dela erfarenheter med andra gav en ny synvinkel på ens egna arbetsformer. En tilläggsutbildning i ledarskap betyder inte att man blir färdig som förman. Arbete och utbildning går hand i hand och på så vis stöder varandra. Var och en i förmanspositionen har alltid råd att förbättra sig. Utan kursen kan det vara svårare att se sina egna utvecklingspunkter. Det hjälper mycket när någon utomstående guidar tänkandet, säger Hovila.

Förutom att Hovila har reflekterat sina egna arbetsformer så har hon också tillämpat de metoder hon lärt till t.ex. friskvård tillsammans med sitt team; genom en gemensam övning var det möjligt att hitta små och lätt genomförbara, dock viktiga, åtgärder för att förbättra trivsel på arbetet. Dessa utvecklingsidéer har sedan dess förts vidare till ansvarig arbetsgrupp.

En bra förman engagerar människor klokare än sig själv i sitt team

Sirpa Hovila tycker att en bra chef har både tid och kunskap att höra sina anställda. Det hör inte ihop med en förmans roll att ge order och bestämma över allt men att agera mer som en handledare. En bra förman ska inte försöka vara bästa kompis med alla. När man jobbar i ledarställning måste man kunna sätta gränser; och vara den personen som säger det sista ordet och gör det slutgiltiga beslutet, även de svåra.

Det är viktigt att tilläggsutbilda personalen så att organisationen hänger med i arbetslivets förändringar. Man är aldrig färdig, och att reflektera sin egen verksamhet även utan utbildning är också viktigt. Varenda en kan förbättra sina människokunskaper och lära sig att ge tid till sina anställda. Hovila säger: Viktigaste är att komma ihåg att inte sätta faktaarbete före personalledning.