eORK-projektet sätter fart på digitala tjänster – besvara vår enkät om utvecklingen av e-tjänster

Publicerad 23.7.2019
På Rättsregistercentralen pågår eORK-projektet, med målet att förbättra medborgarnas möjligheter att sköta ärenden elektroniskt. I och med nya digitala tjänster kan Rättsregistercentralens tjänster användas enklare och mångsidigare. Målet är att ta i bruk e-tjänsterna i slutet av 2019.

Med eORK-projektet uppdaterar Rättsregistercentralen sina tjänster till den digitala tidsåldern. Hittills har elektronisk ärendehantering endast kunnat utnyttjas för att beställa vissa utdrag ur straffregistret. Utdraget har kunnat beställas på elektronisk väg för arbete med barn (även som studerande), för uppgiften som klassificerare av bildprogram samt för upphandlingsprocesser i företag. I och med reformen möjliggörs elektronisk ansökan så att den förutom dessa ändamål även fungerar för utländska myndigheter (visumutdrag) samt för frivilligverksamhet. Utöver detta kan kunden följa upp statusen för sin ansökan, och i klara fall visas straffregisterutdraget direkt i e-tjänsten.

Projektet möjliggör också elektronisk ärendehantering i andra register som Rättsregistercentralen för, dvs. konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförbudsregistret, skuldsaneringsregistret och registret över djurhållningsförbud. I e-tjänsten kan kunden beställa intyg och utdrag ur systemet. Ur offentliga register, dvs. konkurs- och företagssaneringsregistret, skuldsanerings- samt näringsförbudsregistret kan beställaren se utdraget eller intyget genast i tjänsten.

Via e-tjänsten kan kunden även granska sina egna böter och andra betalningar till staten. Samtidigt är det möjligt att via e-tjänsten sända en ansökan om betalningstid till Rättsregistercentralen eller beställa saldointyg över öppna ärenden.

E-tjänsten utnyttjar suomi.fi-tjänsterna för bland annat identifiering, fullmakter och meddelanden. E-tjänsten ersätter inte de traditionella tjänsterna, utan blir ett alternativ vid sidan av dem. Tjänsten tas i bruk i slutet av 2019.

I detta skede av projektet har de som använder tjänsten möjlighet att påverka egenskaperna och innehållet i e-tjänsten. Du kan påverka genom att besvara enkäten nedan. Enkäten kan besvaras fram till den 15 augusti.


Länkar