Den som arbetar med barn ska visa upp ett utdrag om brottslig bakgrund

Publicerad 11.7.2019

Med utdrag om brottslig bakgrund avses ett straffregisterutdrag som företes för arbetsgivare, myndigheter, läroanstalt eller organisatörer av frivilligverksamhet i Finland när en person börjar arbeta med minderåriga Detta kan exempelvis gälla ett lärarvikariat eller att arbeta som barnträdgårdshandledare. Utdraget behövs endast för anställningar som varar i över tre månader, inte för ett enskilt barnskötseluppdrag. Det är arbetsgivarens skyldighet att begära att en ny anställd lämnar in ett straffregisterutdrag, men den nya anställda ska själv beställa utdraget från Rättsregistercentralen.

Beställning av utdrag

Ett utdrag om brottslig bakgrund beställs alltid för en viss arbetsuppgift. När ansökan lämnas ska den sökande ange för vilken arbetsgivare och arbetsuppgift utdraget beställs. Om du ändå under utdragets giltighetstid (6 mån. räknat från datumet för utfärdande) behöver ett utdrag om brottslig bakgrund för en annan uppgift, kan du använda samma utdrag. Om beställaren av ett utdrag är en studerande, ska hen uppge för vilken läroanstalt och vilket uppdrag utdraget beställs. Notera även att ett utdrag inte kan beställas "för säkerhets skull" i förväg före till exempel en praktik, utan det ska beställas när praktiken är aktuell.

Ett utdrag om brottslig bakgrund skickas till beställarens gällande adress som finns i befolkningsregistret. Handläggningstiden är sju arbetsdagar och utdraget kostar 12,00 euro. Fakturan sänds separat.

Ansök om ett utdrag om brottslig bakgrund här https://asiointi.oikeus.fi/web/oikeusrekisterikeskus/rikosrekisteriote

Du kan även skriva ut en pappersblankett, om du inte har tillgång till elektronisk identifiering.

Uppgifter som ska antecknas på utdraget om brottslig bakgrund

Om den sökande inte har gjort sig skyldig till brott som registreras i straffregisterutdraget, innehåller utdraget om brottslig bakgrund ett intyg över detta. Av utdraget om brottslig bakgrund framgår således inte huruvida en person gjort sig skyldig till något annat brott än de som räknas upp ovan. På utdraget om brottslig bakgrund antecknas uppgifter om följande brott:

1. Brott riktade mot barn

 • spridning av pornografisk bild
 • grov spridning av barnpornografisk bild
 • Innehav av barnpornografisk bild
 • sexuellt utnyttjande av barn
 • grovt sexuellt utnyttjande av barn
 • grov våldtäkt mot barn
 • köp av sexuella tjänster av ung person
 • lockande av barn i sexuella syften

2. Sexualbrott

 • våldtäkt
 • grov våldtäkt
 • tvingande till samlag
 • tvingande till sexuell handling
 • sexuellt utnyttjande
 • sexuellt antastande
 • utnyttjande av person som är föremål för sexhandel
 • koppleri
 • grovt koppleri
 • besökande av en barnpornografisk föreställning

3. Våldsbrott

 • dråp
 • mord
 • dråp under förmildrande omständigheter
 • grov misshandel
 • grovt rån
 • 4. Brott mot friheten
 • människohandel
 • grov människohandel

5. Narkotikabrott

 • narkotikabrott
 • grovt narkotikabrott
 • straffbart bruk av narkotika
 • förberedelse till narkotikabrott
 • främjande av narkotikabrott
 • grovt främjande av narkotikabrott

Dessutom antecknas i utdraget om den sökande har bötfällts för brott eller sexualbrott riktade mot barn eller om hen har gjort sig skyldig till motsvarande brott i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Även förbud att arbeta med minderåriga som utfärdats i EU-länderna antecknas i utdraget om brottslig bakgrund.