Rättsregistercentralens telefonservice i registerärenden är stängd den 01.06.2018 kl. 10 - 11

Publicerad 31.5.2018

Rättsregistercentralens telefonservice i registerärenden är stängd den 01.06.2018 klockan 10-11 på grund av personals samling.