Rättsregistercentralens telefonservice är stängd den 30.05.2018

Publicerad 28.5.2018

Rättsregistercentralens telefonservice i verkställighetsärendena

och i registerärenden är stängd den 30.05.2018 på grund av personals samling.