Blanketter

Det är möjligt att skicka in ansökningar till Rättregistercentralen på elektronisk väg på Suomi.fi-portalen och på de onlineformulär som tillhandahålls av Justitieministeriet. Servicetjänsten kräver identifiering med bankidentifierare eller mobilenhet. Online formulär i Suomi.fi kräver inte autentisering. Blanketter har även pdf-versioner som kan fyllas och skrivas ut.

Öppna formulär i PDF-format kräver Adobe Acrobat Reader eller annat liknande program. Du kan ladda ner Acrobat Reader gratis från den här länken. Öppnas i ett nytt fönster.

Ansökningar om straffregister

Ansökningar till personer som arbete med barn

Ansökan om straffregisterutdrag: arbete med barn (pdf, 0.47 Mt) Ansökan om straffregisterutdrag: studerandes arbetspraktik med barn (pdf, 0.49 Mt) Ansökan om straffregisterutdrag: frivilligsarbete med barn (pdf, 0.18 Mt)

Ansökan om straffregisterutdrag för upphandlingsförfarandet[

Ansökan om straffregisterutdrag: upphandlingsförfarandet (pdf, 0.11 Mt) Ansökan om straffregisterutdrag: företagets straffregisterutdrag (pdf, 0.11 Mt) Fullmakt för straffregisterutdrag för upphandlingsförfarandet (pdf, 0.1 Mt)

Ansökan om straffregisterutdrag: visum, arbetstillstand el. dyl.

Ansökan om straffregisterutdrag: utdrag för utlandet (pdf, 0.59 Mt)

Ansökan om betalningsanstånd

Ansökan om betalningsanstånd
(öppnar till suomi.fi-portalen)

Ansökan om betalningsanstånd (pdf, 0.45 Mt)

Ansökan om betalningstid för förvandlingstraff
(öppnar till suomi.fi-portalen)

Ansökan om betalningstid för förvandlingstraff (pdf, 1.35 Mt)

Godkännande av slutredovisningen

Godkännande av slutredovisningen (boförvaltaren i konkursärenden) (pdf, 0.11 Mt)

Saköreslängd

När en myndighet förordnar att vite eller skadestånd som den förelagt ska betalas, ska uppgifterna överlämnas med saköreslängdblanketten till Rättsregistercentralen för verkställigheten. På samma gång ska den betalningsskyldige ges en giroblankett som ger möjlighet till förskottsbetalning. Myndigheten kan använda den bifogade e-saköreslängdblanketten eller beställa självkopierande saköreslängdblanketter av Edita Prima Ab.

Saköreslängdblanketter och giroblanketter kan alltså beställas av Edita Prima Ab, och de är avgiftsfria för beställaren. De referensnummer som behövs för att allokera betalningarna trycks på inbetalningskorten vid Edita Prima. Inga elektroniska versioner av dessa är tillgängliga.

Öppettider och kontaktuppgifter för Edita Prima Ab:s beställningstjänst:

- e-post: asiakaspalvelu.prima@edita.fi (beställningar i första hand per e-post)

- Postadress: Edita Prima Ab, PB 480, 00043 NORDIC MORNING

- Telefon: 020 450 011 (mån–fre kl. 11.00–15.00)

Blankettkoder som behövs för beställning av en saköreslängdblankett:

- saköreslängdblankett, på finska, OR-70329162S

- saköreslängdblankett, på svenska, OR-70329162R

- inbetalningskort för en bot, tvåspråkig OR-70328271K

Om ni använder självkopierande saköreslängdblanketter som beställts av Edita (A- och B-exemplar), ska A-exemplaret överföras till myndighetens arkiv och B-exemplaret sändas till Rättsregistercentralen. Vid användning av en elektronisk blankett, är det tillräckligt att en kopia av originalet sänds till Rättsregistercentralen. Det är inte nödvändigt att lämna in en kopia av giroblanketten till Rättsregistercentralen. Det räcker att gireringens indrivningskod och penningbelopp antecknas på saköreslängdblanketten i de fält som reserverats för dessa ändamål.

Närmare anvisningar för att fylla i och sända saköreslängdblanketten finns på själva blanketten.

Saköreslängd.pdf (pdf, 0.16 Mt)

Övriga register

Ansökan om konkurs- och företagssaneringsregister (pdf, 0.19 Mt) Ansökan om skuldsaneringsregister (pdf, 0.18 Mt) Ansökan om näringsförbudsregister (pdf, 0.19 Mt)
 
Publicerad 14.3.2019