Priser

Rättsregistercentralens avgifter för prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska principer

Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tilhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under året 2018


Rättsregistercentralens avgifter för prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska principer

Priser fr.o.med 1.1.17.pdf (pdf, 0.01 Mt)
 
Publicerad 5.1.2018