Datasystemsbeskrivningar

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet förutsätter att myndigheten gör upp och tillhandahåller beskrivningar på de datasystem den upprätthåller.

Över Rättsregistercentralens datasystem upprätthålls datasystemsbeskrivningar, av vilka framgår syftet med systemen och vilka uppgifter som förs in i dem.

Insolvensregistret (pdf, 0.28 Mt) Domstolarnas operativsystem för förfrågningar Kyösti (pdf, 0.2 Mt) Kungörelseregister (pdf, 0.28 Mt) Registret över domares bindningar och bisysslor (pdf, 0.28 Mt)
 
Publicerad 10.9.2018