Framsida » Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralen omfattar följande verksamhetsenheter och grupper som hör till dem:

Systemutvecklingstjänster

  • Experttjänster
  • Projekttjänster
  • Arkitekturtjänster

Myndighetstjänster

  • Straffregister
  • Distributionsregister
  • Valen
  • Verkställighetsärenden
  • Betalningsärenden

Kundrelation- och ekonomitjänster

  • Förvaltningen av tjänster
  • Produktionstjänster

Förvaltningstjänster


Ämbetsverket har cirka 125 anställda.


Organisationen 1.9.2015 (pdf, 0.06 Mt)
 
Publicerad 9.9.2015