Behöver du material för vetenskaplig forskning?

Från Rättsregistercentralens register och system kan man också få uppgifter för forskningsändamål. De som bedriver vetenskaplig forskning kan begära uppgifter eller ansöka om ett forskningstillstånd hos Rättsregistercentralen.

Publicerad 7.6.2019