Utdrag om brottslig bakgrund

Utdrag om brottslig bakgrund betyder straffregisterutdrag som företes för arbetsgivaren, tillståndsmyndighetet, utbildningsarrangör eller organisatör av frivilliguppdrag när personen skall arbeta med minderåriga.

Ett utdrag om brottslig bakgrund överlämnas endast till vederbörande. Personen kan icke till exempel befullmäktiga arbetsgivaren att beställa utdraget.

Utdraget är avsett endast för företeende hos arbetsgivaren, läroverket eller en tillståndsmyndighet. Arbetsgivaren eller myndigheten får icke samla eller upptaga uppgifter som framgår ur utdraget om brottslig bakgrund. Arbetsgivaren kan enbart anteckna i sina handlingar att utdraget företetts och i detta sammanhang annotera utdragets identifieringsuppgifter, dvs. den ifrågavarande personens namn och utdragets datum.

Beställning och sändning av utdraget

Vid beställning av utdraget bör man angiva, för vilken arbetsgivare och -uppgift man beställer det. Om arbetssökanden under den ovan avsedda giltighetstiden av sex månader måste förete sina registeruppgifter även för någon annan arbetsgivare än som utdraget beställts för kan han/hon använda det tidigare beställda utdraget. Förfarande för kontroll av brottslig bakgrund tillämpas inte på arbets- och tjänsteförhållanden som varar högst tre månader.

Studerande bör angiva för vilken utbildningarrangör och uppgift utdraget beställs för. Utdraget kan begäras strax före praktik.

Utdraget om brottslig bakgrund sänds till den adress som beställaren har i befolkningsregistret. Behandlingstiden för utdraget är 7 arbetsdagar. Utdraget kostar 12,00 €. Räkningen sänds separat.

Ansökningar genom e-tjänsten: Gå till justitieförtvältningens e-tjänster

Utdragets uppgifter

Arbetsgivaren eller vissa myndigheter måste fordra utdraget om brottslig bakgrund till påseende om arbetsuppgiften varaktigt och väsentligt innebär att arbeta med barn. I utdraget om brottslig bakgrund antecknas endast de i brottsregistret införda uppgifter som ansetts ha särskild betydelse då personen arbetar med barn. I utdraget antecknas således uppgifterna om ett beslut varmed personen dömts för följande brott:

1. Brott gentemot barn

 • spridning av pornografisk bild
 • grov spridning av barnpornografisk bild
 • innehav av barnpornografisk bild
 • sexuellt utnyttjande av ett barn
 • grovt sexuellt utnyttjande av ett barn
 • grov våldtäkt mot barn
 • köp av sexuella tjänster av en ung person
 • lockande av barn i sexuella syften

2. Sexuella brott

 • våldtäkt
 • grov våldtäkt
 • tvingande till sexuell handling
 • sexuellt utnyttjande
 • sexuellt antastande
 • uttnytjande av person som är föremål för sexhandel
 • koppleri
 • grovt koppleri
 • besökande av en barnpornografisk föreställning

3. Våldsbrott

 • dråp
 • mord
 • dödsvållande
 • grov misshandel
 • grovt rån

4. Brott mot friheten

 • människohandel
 • grov människohandel

5. Narkotikabrott

 • narkotikabrott
 • grovt narkotikabrott
 • brott gällande användning av narkotika
 • förberedelse av narkotikabrott
 • främjande ov narkotikabrott
 • grovt främjande av narkotikabrott

I utdraget antecknas uppgifter om böter som har dömts ut för brott gentemot barn eller sexuella brott och som införts i bötesregister. Dessutom antecknas domar för motsvarande brott och förbud att arbeta med eller annars vara verksam bland minderåriga från andra Europeiska unionens medlemsstater

Har personen icke gjort sig skyldig till något av de ovan avsedda brotten innehåller utdraget om brottslig bakgrund bevis därpå. Ur utdraget om brottslig bakgrund framgår det således icke om brottsregistret innehåller uppgifter om något annat brott än de ovannämnda.

Utdraget om brottslig bakgrund får icke vara äldre än sex månader vid företeende för arbetsgivaren eller myndigheten.

 
Publicerad 15.4.2019