Ofta ställda fragor

Jag beställde ett utdrag redan för en tid sedan, men jag har inte fått det. Vad ska jag göra?

Handläggningstiden för utdrag är sju arbetsdagar. Det lättaste sättet att utreda situationen för ansökan är att ringa straffregistergruppen (tfn +358 29 56 65770, kl. 10.00 - 14.00).

Vi måste fakturera utdrag som beställts två gånger dubbelt.

Hur länge gäller ett utdrag om brottslig bakgrund?

Ett utdrag gäller i sex månader från den dag då det utfärdats.

Kan jag använda samma utdrag om brottslig bakgrund på flera platser?

Om en arbetssökande inom giltighetstiden på sex månader måste uppvisa sina registeruppgifter även för en annan arbetsgivare än för den som utdraget beställts, kan han eller hon använda det utdrag som beställts tidigare.

Ska ett utdrag om brottslig bakgrund fogas till en arbetsansökan?

Ett utdrag ska inte fogas till ansökan, utan det ska endast uppvisas av den person som valts till tjänsten eller uppgiften.

Ett utdrag om vårt företags brottsliga bakgrund har begärts. Hur kan jag beställa ett sådant?

Ett straffregisterutdrag för en juridisk person kan beställas av firmatecknaren. Om firmateckningsrätten delats är det enklaste sättet att skicka en skannad ansökan med underskrifter av båda till adressen rikosrekisteri (at) om.fi. Vi granskar sökandens firmateckningsrätt ur handelsregistret.

Varifrån får jag ett apostille-intyg som krävs för utdraget?

En notarius publicus som verkar vid magistraten skriver ut ett apostille-intyg (kontaktuppgifter för magistraternaÖppnar i nytt fönster )

Ni lovade att kreditera en felaktig faktura och jag fick nu en kreditnota av er. Ska den betalas?

En kreditnota ska inte betalas. Den berättar bara att den felaktiga fakturan tagits bort från vår bokföring. Du kan kasta bort kreditnotan.

Vår läroanstalt erbjuder läroavtalsutbildning, kan vi kräva att en studerande inom läroavtalsutbildningen ska uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund?

Vad gäller studeranden inom läroavtalsutbildning tillämpas bestämmelserna om granskning av den brottsliga bakgrunden hos arbetstagare. Läroanstalten fattar inte heller särskilda beslut om antagning av studeranden, och därför är den inte berättigad att begära att en studerande ska uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund. Däremot kan läroavtalsplatsen granska ett utdrag om brottslig bakgrund om den berörda personens uppgifter omfattar arbete med barn och ungdomar.

Vi håller på att ingå ett avtal om köpta tjänster med en serviceproducent, kan vi be att utdrag om den brottsliga bakgrunden hos serviceproducentens ansvarspersoner ska uppvisas?

Endast arbetsgivaren är skyldig och berättigad att granska den brottsliga bakgrunden. En uppdragsgivare är inte berättigad att granska straffregisteruppgifter i samband med ett avtal om köpta tjänster. Den brottsliga bakgrunden hos den som erbjuder ett avtal om köpta tjänster granskas i samband med tillstånds- och anmälningsförfarandet av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

 
Publicerad 28.1.2018