Register


Rättsregistercentralen upprätthåller straffregistret samt konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförbudsregistret, skuldsaneringsregistret och registret över djurhållningsförbud (privaträttsliga register).

Lagen innehåller föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur straffregistret och registret över djurhållningsförbud. Konkurs- och företagssaneringsregistret, näringsförbudsregistret och skuldsaneringsregistret är offentliga register ur vilka alla har rätt att få uppgifter.

 
Publicerad 28.1.2018