Polisen informerar: Avgifter för trafikförseelser har blivit olevererade innan betalningsuppmaning

En del av polisens utfärdade avgifter för trafikförseelser har inte nått mottagaren innan betalningsuppmaning. Dessa personer har fått en betalningsuppmaning sänt av Rättsregistercentralen för obetald avgift för trafikförseelse.

Publicerad 23.4.2021