Användarvändliga informationssystem med hjälp av tjänstedesign – exempel HILDA

Tjänstedesign avser innovation, utveckling och planering av tjänster med hjälp av designmetoder. Syftet med tjänstedesign är att planera tjänsteupplevelsen på ett användarorienterat sätt så att tjänsten på bästa möjliga sätt svarar mot både användarnas behov och tjänsteleverantörens affärsmässiga mål. I centrum för design av IT-tjänster står tjänstens användabarhet, som betyder att tjänsten är lättanvänd för att nå ett visst mål.

Publicerad 1.6.2021