Viranomaisia palvelevat puhelinnumerot

Palveluaika klo 9.00 - 16.15
Oikeushallinnon vaihde: 029 56 65631

Sarjanumerot

- rikosrekisteri, sakkorekisteri, hallinnollisten seuraamusmaksujen rekisteri: 029 56 65770, faksi 029 56 65783

- tuomiolauselmarekisteri, rangaistusmääräysrekisteri, rikesakkorekisteri: 029 56 65626, faksi 029 56 65701

- kuulutusrekisteri, yksityisoikeudelliset rekisterit: 029 56 65693, faksi 029 56 65700

- ulosotto- ja muuntoasiat, ylikuorma-asiat, rikosvahinkoasiat: 029 56 65780, faksi 029 56 65782

- maksu- ja velkajärjestelyasiat: 029 56 65642, faksi 029 56 65782

Toimintayksiköt

Kansalais- ja viranomaispalvelut:

toimialajohtaja Teemu Mikkola, 0504135933

Tietojärjestelmäpalvelut:

toimialajohtaja Mika Nordman, 029 56 65853 tai 050 5817 036

Toiminnan johtamisen tukipalvelut:

toimialajohtaja Jari Saarela, 029 56 65879 tai 050 0972 163

Viraston johto

johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, 029 56 65654 tai 050 5151 528


 
Julkaistu 9.8.2019