Tarvitsetko aineistoa tieteelliseen tutkimukseen?

Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen re­kis­te­reis­tä ja jär­jes­tel­mis­tä on mah­dol­lis­ta saa­da tie­toa tut­ki­mus­käyt­töön. Tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta te­ke­vät voivat teh­dä tie­to­pyynnön tai ha­kea tut­ki­mus­lu­paa Oi­keus­re­kis­te­ri­kes­kuk­sel­ta.

Julkaistu 19.2.2020