Tilastot ja avoin data

Oikeusrekisterikeskuksen tilastot ja avoin data käsittää mm. lukumäärätietoja sakoista ja turvaamistoimista. Tiedot on kerätty seuraavista Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämistä lakisääteisistä rekistereistä: rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, liiketoimintakieltorekisteri, eläintenpitokieltorekisteri, velkajärjestelyrekisteri ja hallinnollisten seuraamusmaksujen rekisterit.

Rekistereistä on julkaistu henkilötietoa sisältämätöntä määrällistä tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Excel -muodossa olevia tietoaineistoja voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja median käytössä. Kansalaiset voivat vapaasti tutustua tietoihin ja ladattaviin tiedostoihin.

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä pääset siirtymään haluamallesi sivulle.

Sakot

Hallinnolliset seuraamusmaksut

Eläintenpitokiellot

Liiketoimintakiellot

Konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasiat

Rikosrekisteriotteet

Maksuaikaa koskevat ratkaisut

 
Julkaistu 25.7.2019