Tietojen luovuttaminen toimituksellisiin tarkoituksiin


Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tiedotusvälineille toimituksellisiin tarkoituksiin oikeudenkäynnin perustietoja ja muita diaaritietoja diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä, jotka tuomioistuimessa ovat julkisia ja joiden luovuttamista tuomioistuin ei ole rajoittanut.

Tietojen luovuttamisella Oikeusrekisterikeskuksesta tehostetaan tiedotusvälineiden tiedonsaantia, koska diaaritietojen luovuttaminen on mahdollista samalla kertaa diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä. Tiedotusvälineiden edustajien ei siten tarvitse kääntyä erikseen yksittäisten tuomioistuinten puoleen. Luovutettavien diaaritietojen perusteella tiedotusvälineet voivat tarvittaessa pyytää tarkempia tietoja asian ratkaisseelta tuomioistuimelta.

Tietopyynnöstä tulee ilmetä:

  • Tietojen käyttötarkoitus

  • Pyydettävä tieto ja sen yksilöintitiedot

  • Vastausosoite, johon tiedot toimitetaan

  • Tiedotusvälineen nimi, jota tietopyynnön esittäjä edustaa


Tietopyyntö tulee lähettää osoitteeseen tietopalvelu.ork@om.fi.


 
Julkaistu 1.6.2018