Vaalitietojärjestelmä

Vaalitietojärjestelmä on Oikeusrekisterikeskuksen oikeusministeriölle tuottama tietojärjestelmä, jota käytetään kaikkien Suomen yleisten vaalien toimittamisessa. Oikeusrekisterikeskuksen vaalitiimin tehtäviin kuuluu järjestelmän jatkuva ylläpito, kehittäminen ja testaus sekä loppukäyttäjien tuki.

Viidestä osajärjestelmästä koostuvan VAT:n tavoitteena on vaalivalmiuden ja -varmuuden parantaminen, vaaleja koskevan tietopalvelun monipuolistaminen ja nopeuttaminen sekä käytöstä syntyvät resurssisäästöt. Järjestelmän on oltava jatkuvassa ylläpidossa, jotta mahdolliset ennenaikaiset vaalit pystyttäisiin järjestämään 51 päivän varoitusajalla.

Vaalitietojärjestelmän viisi osajärjestelmää:

  1. Pohjatietojärjestelmä
  2. Ehdokastietojärjestelmä
  3. Äänioikeustietojärjestelmä
  4. Tuloslaskentajärjestelmä
  5. Tulospalvelujärjestelmä

Vaalitietojärjestelmän käyttäjiä ovat mm. kuntien keskusvaalilautakunnat ja kunnan ääntenkirjaajat, ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat, vaalipäivän äänestyspaikkojen vaalilautakunnat, vaalipiirilautakunnat ja vaalipiirien ääntenkirjaajat, ulkoasiainministeriö ja Väestörekisterikeskus. ORK:n vaalitiimi vastaa loppukäyttäjien tuesta. Muita keskeisiä tehtäviä ovat erilaiset viestintä- ja koulutustehtävät sekä käyttöohjeiden laatiminen, vaalitietojärjestelmän ylläpito, kehittäminen ja testaus.

 
Julkaistu 17.5.2019