Tietojärjestelmät

Oikeusministeriön hallinnonala käsittää yli sata virastoa, joiden vastuulla on mm. kansalaisten oikeusturvasta ja perusoikeuksista huolehtiminen. Virastojen vastuulla on suuri määrä toimintoja ja prosesseja joita tuotetaan ja tuetaan näille tarkoituksenmukaisilla ja helppokäyttöisillä tietojärjestelmillä.

Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuus käsittää useita kymmeniä tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien avulla hallitaan ja käsitellään mm. asiakkaiden ja viranomaisten tietoja ja asioita. Tietojärjestelmillä on yleensä oma yksilöllinen tiettyihin lakeihin ja toimintoihin sekä prosesseihin perustuva käyttötarkoitus. Yksilöllisten käyttötarkoituksien vuoksi, tietojärjestelmien toiminnalliset ja tekniset ratkaisut poikkeavat monesti toisistaan. Tietojärjestelmiä on toteutettu myös eri ajankohtina, jolloin niiden toteuttamisessa on käytetty erilaisia teknisiä ratkaisuja. Tietojärjestelmien kokonaisuus sisältääkin mittavan määrän erilaisiin toimintoihin tarkoitettuja tietojärjestelmiä, mutta myös erilaista teknologiaa ja eri elinkaaren vaiheissa olevia tietojärjestelmiä.

Esimerkkinä oikeusministeriön hallinnonalan laajasti kansalaisia koskettavasta tietojärjestelmästä on vaalitietojärjestelmä.


 
Julkaistu 23.10.2017