Kokemuksia työskentelystä Tietojärjestelmäpalveluissa

Korkeakouluharjoittelija - Vaalien yleisöpalvelu

Ennakko-odotukset

"Oikeusrekisterikeskuksen toiminta ei ollut meille ennestään tuttua. Tiesimme, että kyseessä on melko iso organisaatio, mutta vasta harjoittelumme alettua viraston moninaiset tehtävät muun muassa oikeushallinnon tietojärjestelmien ja rekisterinpidon parissa tulivat meille tutuiksi. Oma tehtävämme sijoittui niin kutsuttuun vaalitiimiin, jossa päätehtävämme oli vastata puhelimitse äänestäjien vaaleihin liittyviin kysymyksiin."

Työ käytännössä

"Jokainen harjoittelija vastasi äänestäjien tiedusteluihin itsenäisesti, mutta käytännössä teimme tiivistä yhteistyötä keskenämme istuessamme samassa huoneessa ja jakaessamme tietoa toisillemme. Monet haastavatkin kysymykset kyettiin ratkaisemaan yleisöpalvelutiimin kesken perehdytysmateriaalien avulla. Lisäksi tukenamme olivat niin Oikeusrekisterikeskuksen kuin oikeusministeriönkin virkamiehet, jotka auttoivat meitä aina eteenpäin perusteellisine vastauksineen. Harjoittelumme aikana pääsimme perehtymään myös vaalitietojärjestelmän toimintaan ja kehittämiseen testaamalla järjestelmän toimivuutta."

Miksi kannattaa hakea?

"Korkeakouluharjoittelijoina kehityimme erityisesti vaalitietämyksen, tietojärjestelmien toiminnan, tiimityön ja asiakaspalvelun osaajina. Pääsimme tekemään töitä yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden parissa ja hyödyntämään yhteiskuntatieteellistä koulutustaustaamme käytännössä. Suosittelemmekin lämpimästi Oikeusrekisterikeskusta harjoittelupaikkana."

Korkeakouluharjoittelijat Henrik Jaakkola, Atte Koskinen ja Anni Vornanen, Kuntavaalien yleisöpalvelussa.

Tietojärjestelmäpalvelut

IT-suunnittelija

"Toimin käräjäoikeuksien ja syyttäjänvirastojen järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä. Olen myös osa virtuaalista Tuotannon tuki -tiimiä, joka toimii kakkostason tukena. Ykköstason tuki (Valtori) siirtää meille tiketöintijärjestelmän kautta oikeusministeriön hallinnonalan virastojen käyttäjien ilmoittamia tietojärjestelmien ongelma- ja häiriötilanteita selvitettäväksi.Tarvittaessa ratkaisemme ne yhteistyössä kolmostason tuen eli sovellustoimittajien kanssa.

Järjestelmien ja menetelmien kehittyminen vaatii jatkuvaa uusien asioiden omaksumista ja sujuvaa yhteistyötä ryhmän jäsenten, muiden ryhmien sekä sidosryhmien kanssa.

Koen työni mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi, kahta samanlaista työpäivää ei ole."

Eija Linnaketo on Tuomioistuimet ja syyttäjä -ryhmässä IT-suunnittelijana.


"IT-suunnittelijana toimin oikeusavun eri järjestelmien kehittämisessä sekä ylläpidossa. Kehittämiseen kuuluu uusien ominaisuuksien määrittelyä, toteutusta, testaamista ja tuotannon tukea. Teen myös ohjeita ja pidän koulutuksia tarvittaessa. Painopisteenä on asiakaslähtöisyys eli valtion virkamiehet ja kansalaiset, jotka käyttävät järjestelmiämme.

Valtio työnantajana motivoi, sillä saan tehdä työtä yhteiskuntamme hyväksi. Työ tai siihen liittyvät aiheet näkyvät ja kuuluvat myös ajoittain tiedotusvälineissä. Yhteiskunnallisia asioita seuraan tiiviimmin kuin aiemmin."

Miia Kotala on Ulosotto, oikeusapu ja edunvalvonta -ryhmässä IT-suunnittelijana.


Ryhmäpäällikkö

"Olen koulutukseltani FM, pääaineena tietojenkäsittelytiede. Opintojen lopussa sattui olemaan oikeaan aikaan mielenkiintoinen tehtävä silloisessa Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa. Aloitin puolen vuoden määräaikaisessa pestissä, joka on sitten jatkunut vakinaisena. Organisaatiouudistuksen yhteydessä virka siirtyi Oikeusrekisterikeskukseen.

Parasta työssäni on se, että saan olla kehittämässä kansalaisille tärkeitä järjestelmiä. Jonkinlaista kutsumusta tähän koen, on nastaa tehdä valtiolle duunia. Työ on vapaata - maali, johon pitää päästä on tiedossa, mutta voin itse käyttää harkintaa ja olla oman kalenterin herra."

Ylitarkastaja Antti Kaakinen toimii Ministeriö & vaalit- ryhmän ryhmäpäällikkönä.


 
Julkaistu 23.10.2017