Järjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuki

Tietojärjestelmätyötä tehdään usein ketterin menetelmin ja yhteistyössä monien eri sidosryhmien, palveluntarjoajien sekä Valtorin, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen, kanssa.

IT-palveluiden toimiala on jaettu neljään yksikköön, joista kolme huolehtii oikeusministeriön hallinnonalan järjestelmistä sektoreittain. Neljäs yksikkö vastaa arkkitehtuuriratkaisuista, laadun valvonnasta, työmenetelmistä sekä yhteistyöstä Valtorin kanssa.

Osa tehtävistä ja palveluista on kaikille yhteisiä, jolloin työtä voidaan tehdä virtuaalitiimeissä yli yksikkö- ja organisaatiorajojen. Asiantuntijat ja tiimit voivat työskennellä myös etänä eri välineitä hyödyntäen.

Oikeusrekisterikeskuksen työskentelytilat ovat ns. monityötilat, joissa on otettu huomioon eri ryhmien erilaiset tarpeet sekä modernit neuvotteluvälineet ja toimintatavat. Sopivia tiloja löytyy myös virtuaalisille kokouksille ja kokoontumisille. Sähköpöydät mahdollistavat työskentelyn myös seisten.

Työn ja vapaa-ajan yhdistämistä helpottaa liukuva työaika. Töihin voi esimerkiksi tulla aamulla klo 6.30 - 9.00 välillä.

 
Julkaistu 23.10.2017