Hankkeet ja projektit

Oikeusrekisterikeskuksessa on meneillään muun muassa seuraavat hankkeet:

AIPA-hanke

AIPA-hankkeessa kehitetään syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten työmenetelmiä. Lisäksi luodaan uusia työtapoja tukemaan tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa sähköiseen aineistopankkiin kerätään syyttäjien, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden lainkäyttöön liittyvät asiakirjat. Näitä asiakirjoja voivat hyödyntää kaikki järjestelmässä mukana olevat.

Hankkeessa ensimmäiseksi valmistui nk. sakkosovellus, jota käyttävät lähinnä syyttäjät ja syyttäjien sihteerit. Sakkosovellus otettiin valtakunnalliseen käyttöön 16.2.2017.

eORK-hanke

eORK-hankkeessa kehitetään Oikeusrekisterikeskuksen kansalais- ja viranomaispalveluiden toimintaa ja tietojärjestelmiä. Hankkeessa tehostetaan rekisterinpitoon ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa ja rekisteritietojärjestelmiä digitalisaation avulla. Kansalaisille ja muille viranomaisille mahdollistetaan sähköisten kyselyjen tekeminen ORK:n rekistereihin. Rekisterikyselyjen digitalisointi edellyttää, että kaikki rekistereihin kuuluva tieto saadaan elektroniseen muotoon.

HAIPA-hanke

HAIPA-hanke kohdistuu hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena on uudistaa näille tuomioistuimille toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä, jolla tuomioistuimet voivat käsitellä kaikki vireilletulevat lainkäyttöasiat. HAIPA-järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten, yhteisöjen ja kansalaisten kanssa.

Roti-hanke

Roti on rikosseuraamusalan toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke. Siinä luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietokannan ja yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvän Tyyne-tietojärjestelmän. Lopputuloksena rikosseuraamusalan asiakkuuksia ja työtä hallitaan keskitetyllä, mahdollisimman pitkälle automatisoidulla tietojärjestelmällä, jolla on merkittävä toimintaa ohjaava rooli. Roti-hankkeella mahdollistetaan eri viranomaisten välinen yhteistyö ja nopea tiedonvaihto.

URA-hanke

URA eli Ulosoton rakenneuudistus -hanke kohdistuu nimensä mukaisesti ulosottoviranomaisten toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Siinä tavoitteena on kehittää organisaatiota, lainsäädäntöä, tietotekniikkaa, ulosottomenettelyä ja tarvittavaa henkilöstörakennetta tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi. URA-hankkeessa ei toteuteta kokonaan uutta tietojärjestelmää, vaan jo nykyisinkin käytössä olevaa Uljas-järjestelmää kehitetään uusia tarpeita vastaavaksi ja nykyaikaisemmaksi.

 
Julkaistu 23.10.2017