WinCapita-korvaushakemusten päivitetty käsittelyaikataulu

Julkaistu 21.10.2019

Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut 1431 korvaushakemusta WinCapita-asiassa. Korvaushakemuksissa vaaditaan määrältään yhteensä noin 29,7 miljoonan euron suuruisia korvauksia, jotka on kohdistettu WinCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin.


Oikeusrekisterikeskus tutkii hakemuksissa esitettyjen vaatimusten oikeellisuuden ennen kuin se antaa asiassa korvauspäätöksiä. Tähän mennessä noin 1200 korvauksenhakijaa on saanut Oikeusrekisterikeskukselta täydennyspyynnön hakemukseensa liittyen. Täydennyspyyntö on lähetetty, mikäli hakijan vaatimuksessa on ollut Oikeusrekisterikeskuksen näkemyksen mukaan tarvetta lisäselvitykselle tai mikäli hakijaa on ollut tarpeen muutoin kuulla asiassa ennen päätöksentekoa. Tällä hetkellä korvaushakemuksiin liittyvistä täydennyspyynnöistä on lähetetty noin 90 prosenttia. Loput täydennyspyynnöistä tullaan lähettämään hakijoille arviolta vuoden loppuun mennessä. Oikeusrekisterikeskus ratkaisee hakemukset sen jälkeen, kun kaikki korvausvaatimukset on tutkittu ja hakijoiden kuuleminen on suoritettu. Tämänhetkisen arvion mukaan korvauspäätökset on tarkoitus antaa maaliskuussa 2020.

WinCapita-asiassa on tuomittu 626 henkilöä menettämään saamansa rikoshyöty valtiolle. Valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrä on kaikkiaan 63,9 miljoonan euroa, josta Oikeusrekis-terikeskus on saanut perittyä tähän mennessä 33,6 miljoonaa euroa.